قیمت ریال قطر مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
1012.7
بیشترین: 
1012.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1012.7
زمان: 
11/7 09:10
قیمت ریال قطر مورخ 7 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 بهمن 1396 , 1012.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":1012.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397