قیمت کرون دانمارک مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
615.5
بیشترین: 
615.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615.5
زمان: 
11/7 09:10
قیمت کرون دانمارک مورخ 7 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 615.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":615.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397