قیمت کرون سوئد مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
468.2
بیشترین: 
468.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
468.2
زمان: 
11/7 09:10
قیمت کرون سوئد مورخ 7 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 بهمن 1396 , 468.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":468.2}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397