قیمت یوان چین مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
583.3
بیشترین: 
583.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
583.3
زمان: 
11/7 09:10
قیمت یوان چین مورخ 7 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 بهمن 1396 , 583.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":583.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397