قیمت لیر ترکیه مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
981.9
بیشترین: 
981.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981.9
زمان: 
11/7 09:10
قیمت لیر ترکیه مورخ 7 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 981.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":981.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397