قیمت پوند مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
5220.4
بیشترین: 
5220.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5220.4
زمان: 
11/7 09:10
قیمت پوند مورخ 7 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 بهمن 1396 , 5220.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":5220.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397