قیمت یورو مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
4580
بیشترین: 
4580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4580
زمان: 
11/7 09:10
قیمت یورو مورخ 7 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 بهمن 1396 , 4580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":4580}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397