قیمت گاز طبیعی مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
3.511
بیشترین: 
3.532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.513
زمان: 
11/7 02:00
قیمت گاز طبیعی مورخ 7 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 3.513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:00","price":3.532},{"date":"1396/11/07 01:00","price":3.524},{"date":"1396/11/07 01:32","price":3.511},{"date":"1396/11/07 02:00","price":3.513}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397