قیمت بنزین مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
1.9398
بیشترین: 
1.945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.945
زمان: 
11/7 02:00
قیمت بنزین مورخ 7 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 7 بهمن 1396 , 1.945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:00","price":1.9435},{"date":"1396/11/07 01:00","price":1.9414},{"date":"1396/11/07 01:32","price":1.9398},{"date":"1396/11/07 02:00","price":1.945}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397