قیمت گازوئیل مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
627.63
بیشترین: 
627.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
627.88
زمان: 
11/7 01:00
قیمت گازوئیل مورخ 7 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 627.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:00","price":627.63},{"date":"1396/11/07 01:00","price":627.88}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397