قیمت نفت کوره مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
0.0952
بیشترین: 
2.1369
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1369
زمان: 
11/7 02:00
قیمت نفت کوره مورخ 7 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 2.1369 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:00","price":2.1367},{"date":"1396/11/07 00:32","price":0.0952},{"date":"1396/11/07 01:00","price":2.1361},{"date":"1396/11/07 01:32","price":2.1356},{"date":"1396/11/07 02:00","price":2.1369}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397