قیمت نفت برنت مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
70.4
بیشترین: 
70.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.46
زمان: 
11/7 02:00
قیمت نفت برنت مورخ 7 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 70.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:00","price":70.47},{"date":"1396/11/07 01:00","price":70.49},{"date":"1396/11/07 01:32","price":70.4},{"date":"1396/11/07 02:00","price":70.46}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397