قیمت اونس طلا مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
0.61
بیشترین: 
1351.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350.04
زمان: 
11/7 01:35
قیمت اونس طلا مورخ 7 بهمن 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 7 بهمن 1396 , 1350.04 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:00","price":1350.38},{"date":"1396/11/07 00:05","price":1350.64},{"date":"1396/11/07 00:35","price":1349.59},{"date":"1396/11/07 00:40","price":1349.90},{"date":"1396/11/07 00:45","price":1350.45},{"date":"1396/11/07 00:50","price":1351.37},{"date":"1396/11/07 00:55","price":1350.88},{"date":"1396/11/07 01:00","price":1350.90},{"date":"1396/11/07 01:05","price":1350.60},{"date":"1396/11/07 01:25","price":1350.50},{"date":"1396/11/07 01:30","price":1350.30},{"date":"1396/11/07 01:35","price":1350.04}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397