قیمت نفت سبک مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
66.16
بیشترین: 
66.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.22
زمان: 
11/7 02:00
قیمت نفت سبک مورخ 7 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 66.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:00","price":66.17},{"date":"1396/11/07 01:00","price":66.22},{"date":"1396/11/07 01:32","price":66.16},{"date":"1396/11/07 02:00","price":66.22}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397