قیمت بیت کوین مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
10760
بیشترین: 
11532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11481
زمان: 
11/7 23:30
قیمت بیت کوین مورخ 7 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 بهمن 1396 , 11481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:00","price":10960},{"date":"1396/11/07 01:00","price":10885},{"date":"1396/11/07 01:30","price":10853},{"date":"1396/11/07 02:00","price":10847},{"date":"1396/11/07 02:30","price":10760},{"date":"1396/11/07 03:00","price":10901},{"date":"1396/11/07 03:30","price":11101},{"date":"1396/11/07 04:00","price":11088},{"date":"1396/11/07 04:30","price":11131},{"date":"1396/11/07 05:00","price":10954},{"date":"1396/11/07 05:30","price":10960},{"date":"1396/11/07 06:00","price":11064},{"date":"1396/11/07 06:30","price":11211},{"date":"1396/11/07 09:30","price":11225},{"date":"1396/11/07 10:00","price":11317},{"date":"1396/11/07 11:30","price":11192},{"date":"1396/11/07 12:00","price":11263},{"date":"1396/11/07 12:30","price":11202},{"date":"1396/11/07 13:00","price":11140},{"date":"1396/11/07 13:30","price":11197},{"date":"1396/11/07 14:00","price":11308},{"date":"1396/11/07 14:30","price":11249},{"date":"1396/11/07 15:30","price":11020},{"date":"1396/11/07 16:30","price":10911},{"date":"1396/11/07 17:00","price":11024},{"date":"1396/11/07 17:30","price":11031},{"date":"1396/11/07 18:00","price":11017},{"date":"1396/11/07 18:30","price":11015},{"date":"1396/11/07 19:30","price":11502},{"date":"1396/11/07 20:00","price":11463},{"date":"1396/11/07 20:30","price":11433},{"date":"1396/11/07 21:00","price":11532},{"date":"1396/11/07 21:30","price":11462},{"date":"1396/11/07 22:00","price":11496},{"date":"1396/11/07 22:30","price":11472},{"date":"1396/11/07 23:00","price":11489},{"date":"1396/11/07 23:30","price":11481}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397