قیمت نفت اوپک مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
67.32
بیشترین: 
68.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.46
زمان: 
11/6 16:32
قیمت نفت اوپک مورخ 6 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 68.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:32","price":67.32},{"date":"1396/11/06 11:32","price":67.61},{"date":"1396/11/06 16:32","price":68.46}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397