قیمت منات آذربایجان مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
2780
بیشترین: 
2790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2780
زمان: 
11/6 11:30
قیمت منات آذربایجان مورخ 6 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 2780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:30","price":2790},{"date":"1396/11/06 11:30","price":2780}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397