قیمت رینگیت مالزی مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
1230
بیشترین: 
1232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1230
زمان: 
11/6 11:30
قیمت رینگیت مالزی مورخ 6 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:30","price":1232},{"date":"1396/11/06 11:30","price":1230}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397