قیمت ریال قطر مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
1200
بیشترین: 
1212
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1212
زمان: 
11/6 11:30
قیمت ریال قطر مورخ 6 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1212 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:30","price":1200},{"date":"1396/11/06 11:30","price":1212}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397