قیمت دینار کویت مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
14850
بیشترین: 
14925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14925
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دینار کویت مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 14925 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:30","price":14850},{"date":"1396/11/06 11:30","price":14925}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398