قیمت فرانک سوئیس مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
4870
بیشترین: 
4930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4930
زمان: 
11/6 11:30
قیمت فرانک سوئیس مورخ 6 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 4930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:30","price":4870},{"date":"1396/11/06 11:30","price":4930}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397