قیمت نیم سکه مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
741000
بیشترین: 
743000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
743000
زمان: 
11/6 11:30
قیمت نیم سکه مورخ 6 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 743000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:24","price":741000},{"date":"1396/11/06 11:30","price":743000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397