قیمت سکه بهار آزادی مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
1470000
بیشترین: 
1474000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1474000
زمان: 
11/6 11:30
قیمت سکه بهار آزادی مورخ 6 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1474000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:24","price":1470000},{"date":"1396/11/06 11:30","price":1474000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397