قیمت منات آذربایجان مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
2173
بیشترین: 
2175.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2175.7
زمان: 
11/6 11:30
قیمت منات آذربایجان مورخ 6 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 2175.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":2173},{"date":"1396/11/06 11:30","price":2175.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397