قیمت روبل روسیه مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
65.2
بیشترین: 
65.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.5
زمان: 
11/6 11:30
قیمت روبل روسیه مورخ 6 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 65.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":65.2},{"date":"1396/11/06 11:30","price":65.5}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397