قیمت رینگیت مالزی مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
937.3
بیشترین: 
942.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
942.8
زمان: 
11/6 11:30
قیمت رینگیت مالزی مورخ 6 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 942.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":937.3},{"date":"1396/11/06 11:30","price":942.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397