قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
469.7
بیشترین: 
470.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
470.5
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 470.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":469.7},{"date":"1396/11/06 11:30","price":470.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397