قیمت دلار سنگاپور مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
2792.8
بیشترین: 
2818.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2818.3
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار سنگاپور مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 بهمن 1396 , 2818.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":2792.8},{"date":"1396/11/06 11:30","price":2818.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397