قیمت دینار عراق مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
310.2
بیشترین: 
310.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
310.6
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دینار عراق مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 310.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":310.2},{"date":"1396/11/06 11:30","price":310.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397