قیمت ریال عمان مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
9550.4
بیشترین: 
9564.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9564.4
زمان: 
11/6 11:30
قیمت ریال عمان مورخ 6 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 9564.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":9550.4},{"date":"1396/11/06 11:30","price":9564.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397