قیمت ریال قطر مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
1008.9
بیشترین: 
1010.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1010.4
زمان: 
11/6 11:30
قیمت ریال قطر مورخ 6 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1010.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":1008.9},{"date":"1396/11/06 11:30","price":1010.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397