قیمت ریال عربستان مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
979.3
بیشترین: 
980.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
980.7
زمان: 
11/6 11:30
قیمت ریال عربستان مورخ 6 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 980.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":979.3},{"date":"1396/11/06 11:30","price":980.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397