قیمت کرون نروژ مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
470.2
بیشترین: 
476.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
476.3
زمان: 
11/6 11:30
قیمت کرون نروژ مورخ 6 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 476.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":470.2},{"date":"1396/11/06 11:30","price":476.3}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397