قیمت کرون دانمارک مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
607.8
بیشترین: 
614.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614.3
زمان: 
11/6 11:30
قیمت کرون دانمارک مورخ 6 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 614.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":607.8},{"date":"1396/11/06 11:30","price":614.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397