قیمت کرون سوئد مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
459.4
بیشترین: 
465.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
465.8
زمان: 
11/6 11:30
قیمت کرون سوئد مورخ 6 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 بهمن 1396 , 465.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":459.4},{"date":"1396/11/06 11:30","price":465.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397