قیمت لیر ترکیه مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
1255
بیشترین: 
1259
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1259
زمان: 
11/6 11:30
قیمت لیر ترکیه مورخ 6 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":1255},{"date":"1396/11/06 11:30","price":1259}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397