قیمت فرانک سوئیس مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
3846
بیشترین: 
3898.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3898.3
زمان: 
11/6 11:30
قیمت فرانک سوئیس مورخ 6 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 3898.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":3846},{"date":"1396/11/06 11:30","price":3898.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397