قیمت مثقال / حواله جهانی مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
642312
بیشترین: 
644160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642312
زمان: 
11/6 11:25
قیمت مثقال / حواله جهانی مورخ 6 بهمن 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 642312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":644160},{"date":"1396/11/06 11:25","price":642312}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397