قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
646977
بیشترین: 
647226
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
646977
زمان: 
11/6 11:25
قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 6 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 646977 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":647226},{"date":"1396/11/06 11:25","price":646977}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397