قیمت ین ژاپن مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
3343.1
بیشترین: 
3373.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3373.8
زمان: 
11/6 11:30
قیمت ین ژاپن مورخ 6 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 3373.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":3343.1},{"date":"1396/11/06 11:30","price":3373.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397