قیمت یورو مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
5710
بیشترین: 
5735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5735
زمان: 
11/6 11:30
قیمت یورو مورخ 6 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 بهمن 1396 , 5735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":5710},{"date":"1396/11/06 11:30","price":5735}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397