قیمت یوان چین مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
574.6
بیشترین: 
581.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
581.2
زمان: 
11/6 11:30
قیمت یوان چین مورخ 6 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 581.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":574.6},{"date":"1396/11/06 11:30","price":581.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397