قیمت دلار / سلیمانیه مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
4561
بیشترین: 
4596
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4561
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار / سلیمانیه مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 4561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":4596},{"date":"1396/11/06 11:30","price":4561}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397