قیمت دلار نقدی / افشار مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
4543
بیشترین: 
4575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4543
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار نقدی / افشار مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 6 بهمن 1396 , 4543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":4575},{"date":"1396/11/06 11:30","price":4543}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397