قیمت لیر ترکیه مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
975
بیشترین: 
984.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
984.5
زمان: 
11/6 11:30
قیمت لیر ترکیه مورخ 6 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 984.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":975},{"date":"1396/11/06 11:30","price":984.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397