قیمت دلار امروزی / سبزه مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
4521
بیشترین: 
4561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4521
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار امروزی / سبزه مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 4521 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":4561},{"date":"1396/11/06 11:30","price":4521}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397