قیمت گرم طلا ۱۸ مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
144845
بیشترین: 
145445
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145445
زمان: 
11/6 11:25
قیمت گرم طلا ۱۸ مورخ 6 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 6 بهمن 1396 , 145445 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":144845},{"date":"1396/11/06 11:25","price":145445}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397