قیمت درهم امارات مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
999.9
بیشترین: 
1001.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1001.4
زمان: 
11/6 11:30
قیمت درهم امارات مورخ 6 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1001.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":999.9},{"date":"1396/11/06 11:30","price":1001.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397