قیمت دلار فردایی / افشار مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
4522
بیشترین: 
4571
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4522
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار فردایی / افشار مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 6 بهمن 1396 , 4522 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":4571},{"date":"1396/11/06 11:30","price":4522}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397