قیمت دلار فردایی / سبزه مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
4523
بیشترین: 
4550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4523
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار فردایی / سبزه مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 4523 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":4550},{"date":"1396/11/06 11:30","price":4523}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397